Mesafeli Satış Sözleşmesi

Satışa İlişkin Ön Bilgilendirme Belgesi ve Mesafeli Satış Sözleşmesi

Satıcı'ya İlişkin Bilgiler

Ünvanı: Nehir AIR Monarc Dış Ticaret A.Ş. (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır)

Adresi: Cihangir Mahallesi Burnaz Caddesi Akgül Sokak no 18/1 Avcilar ISTANBUL

Tel. : (0212) 591 95 61

Email : iletisim@nehirair.com

* Tüketicimiz tüm talep ve şikâyetlerini yukarıda bilgileri açıklanan kuruma iletecektir.


Ürün Teslimi
Sözleşme konusu ürün, kural olarak ve normal koşullarda yasal 30 günlük süreyi aşmamak şartı ile yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak TÜKETİCİ ’ye yani ALICI ’ya veya gösterdiği adresteki 3. kişi veya kuruluşa teslim edilir. Ürünün teslimi hususunda kargo ücreti ALICI tarafından ödenir. Sözleşme konusu ürün, tüketiciden başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise ALICI, ürünün kendisine teslim edileceği 3. kişinin adı–soyadı/unvanı/adresi gibi bilgileri eksiksiz ve yazılı olarak SATICI ’ya bildirmek zorundadır.

Cayma Hakkı
TÜKETİCİ ’nin, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya malın gösterdiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren yedi (7) gün içerisinde malı reddederek/iade ederek sözleşmeden cayma hakkı vardır. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI ’ya bu hakkın kullanıldığının faks veya elektronik posta veya taahhütlü mektup ile bildirimde bulunulması ve ürünün bu madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve ürünün kendisinin, ambalajının ve kutusunun zarar görmemiş ve ürüne ait etiket ve ürünün üzerinde bulunan koruma bantlarının çıkarılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI ’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 (yedi) gün içinde ürün bedelinin ALICI ’nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde derhal girişimde bulunur.

Hüküm
Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca Tüketici, belgeyi imzalamadıkça mesafeli satış sözleşmesi akdedilemez. İşbu 1 (bir) sayfadan ibaret belge, Sipariş verildiği tarihte SATICI tarafından düzenlenmiştir. İnternet sitemizden verilen siparişlerde Tüketici/Alıcı olarak, İşbu 1 (bir) sayfadan ibaret Ön Bilgilendirme Belgesinde yazan tüm hususları okunmuş, anlamış, kabul etmiş ve tüm bu hususları onaylamış, teyit etmiş sayılır.